מחשבון אחוזי נכות

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

לא פעם, אנחנו שומעים על פיצויים כספיים שמקבלים בעלי נכות, חלקית או מלאה, מהביטוח הלאומי. באותם מקרים, נלקחים בחשבון אחוזי הנכות, אשר יגדירו את רשימת הזכויות להן יהיה זכאי אותו נקבע. אבל איך בדיוק מחשבים את אחוזי הנכות?

קביעת אחוזי הנכות של האדם נעשית על פי מספר רב של קריטריונים, אשר מרכיבים יחדיו את ה"ציון" הסופי. מחשבון אחוזי הנכות הוא הכלי החיוני, בהקשר הזה.

על אחוזי הנכות והשלכותיהם

כאשר אדם נפגע בצורה חמורה, בין אם עקב תאונה דרכים, תאונת עבודה, פעולת איבה או כל דבר אחר- באפשרות להגיש בקשה לקבלת פטור ממס הכנסה. גובה הפטור ייקבע על פי חומרת הפגיעה, כלומר, תוך התחשבות באחוזי הנכות.

כידוע, אחוז הנכות של כל אדם הסובל מליקוי גופני כלשהו נקבע על ידי וועדה רפואית מיוחדת, המורכבת מרופא ושני מומחים לתחום העתירה. זו, באמצעות בדיקה קלינית, מנתחת את דרגת חומרת הנכות של האדם וכן את הטיפולים הצפויים עבורו.

כיצד מתבצע החישוב?

ברמה הכללית, כל ליקוי גופני הוא בעל אחוז נכות רפואי אשר קבוע בתקנות, ומתבסס בעיקר על פי מיקומו של הליקוי. כאשר ליקוי זה יהיה היחידי, הרי שאחוז הנכות הכללית יהיה כערכו של הליקוי.

כאשר מדובר במספר ליקויים, החישוב מסובך מעט יותר. לכל אחת מהמחלות נקבע, במצב כזה, אחוז מחלה בנפרד, והחישוב משקלל אותם גם יחד. במילים אחרות: עבור ליקוי שני והלאה, אחוז הנכות יחושב לו מיתרת האחוזים, ולא מהסך הכולל של 100%.

כיום, ניתן לחשב את האחוזים המשוערים של הנכות תוך שניות, באמצעות מחשבוני דמה הנמצאים באתרי אינטרנט רבים.

האם האחוזים הללו קבועים?

אחוז הנכות הכללית של האדם נתון לשינויים במספר מקרים. בסמכותה של הועדה לקבוע אחוזי נכות בצורה רטרואקטיבית, כך שהפיצויים יינתנו למעשה "אחורנית". הועדה יכולה גם לקבוע אחוזי מוגבלים בזמן, למשל עד לבדיקות נוספות.

גם העותר עצמו יכול לפנות אל הועדה בדרישה להגדיל את אחוזי הנכות. הדבר ייעשה בעיקר כאשר חלה הידרדרות גופנית או נפשית במצבו. אז תתכנס הועדה מחדש, ובמידה ואכן יוגדר שינוי מהותי- ישונו תנאי ההקלות.

כך משפיעים אחוזי הנכות על הביטוח הלאומי

כמובן שסכומי ההקלות המדוייקים להם זכאי האדם משתנים בכל מקרה, וקשורים גם לתשלומים אשר שילם הוא בעברו לביטוח הלאומי. מהבחינה הזו, אדם אשר לא שילם כראוי את התשלומים במהלך השנים, סביר שייפגע בזכויות אשר מגיעות לו.

האחוז הסופי של הנכות נחלק לארבע קטגוריות עיקריות. עבור כל אחוז הקטן מ-4 לא יתקבלו תשלומים מהביטוח הלאומי. אחוזי נכות הנעים בין 5 ל-39 יזכו את הנפגע במענק חד פעמי, בהתאם לנהוג בחוק.

הליקויים החמורים יותר מתחילים מ-40% נכות: הם יקנו לנפגע לא רק מענק חד פעמי בגובה מחצית מהסכום המקסימלי, אלא גם קבצה חודשית. דרגת הנכות החמורה ביותר, בין 75% ל-100%, תביא לקבלת כל המענק, וקצבה חודשית גבוהה יותר.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta