מחשבון אוכלוסיית ישראל

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

המחשבון לחישוב אוכלוסיית ישראל יראה לכם את אוכלוסיית ישראל המשוערת בשנה שתכניסו.
המחשבון מתבסס על תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר פרסמה תחזית בת 50 שנה לשנים 2009 עד 2059.
המחשבון לוקח בחשבון את שיעור הילודה בכל המגזרים בישראל וכמו כן את שינוי אותו קצב על בסיס השינויים שכבר התרחשו בשנים האחרונות וצפויים להמשיך באותה מגמתיות.מכוון שתחזית זאת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יוצאת דופן (לראשונה הלשכה משחררת תחזית אוכלוסייה של תקופה ארוכה כל-כך) רמת הדיוק של המחשבון יורדת ככל שהשנה המוכנסת מאוחרת יותר.

מחשבון זה עושה שימוש בנתונים מהתחזית ה"אמצעית" שפורסמה באתר הלשכה ומתעלם מהתחזיות הקיצוניות הלוקחות בחשבון מגמות שינוי קיצוניות בשיעורי הילודה.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta