מחשבון הלנת שכר

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

חוק הגנת השכר -הוראות החוק וחישוב הפיצויים

חוק הגנת השכר הוא אחד מחוקי המגן ומהווה חוק יסודי בדיני עבודה. חוק הגנת השכר מסדיר את הכספים וסוגי התשלום אשר מועברים מהמעביד או מהחברה אל העובד, המועסק על ידי המעביד או מועסק על ידי החברה. החוק עוסק במספר תחומים מרכזיים, ודן בנושאים הבאים: החוק מגדיר מה זה שכר עבודה איך ניתן לשלם שכר עבודה מה יכול המעביד להוריד ולנכות מהשכר של העובד והוא אפילו מדבר על מצבים בהם מעקלים שכר של עובד ומתי לא ניתן לעכל שכר של עובד.

החוק כולו נוצר כדי לשמור על זכותו של העובד לקבל את המשכורת שלו, את הכסף שמגיע לו מהעבודה. החוק נועד לא רק לדאוג שהעובד יקבל את הכסף אלא לדאוג שהעובד יקבל הכסף בזמן תוך זמן קצוב.

מהי הלנת שכר?

המונח הלנת שכר משמעותו עיכוב במתן המשכורת לעובד. המונח הזה מקורו בדין היהודי שכבר שם נאסר להלין שכרו של עובד כלומר לתת לכסף לישון אצלך ולא להעביר אותו לעובד שיקבל את הכסף. ראשית יש לברר מהו בכלל שכר עבודה שכר העבודה כולל היום גם לעניין דיני העבודה וגם לעניין תחומים אחרים בחוק כמו למשל דיני מס את כל התשלומים שהעובד צריך לקבל בתמורה לעבודה שעבד. גם תשלומים שהם פועל יוצא של העבודה או תשלומים במהלך העבודה יוגדרו כשכר עבודה.

החוק מגדיר את המונח שכר עבודה בהגדרה רחבה ביותר, כל תשלום שמגיע לעובד מהמעביד נכלל במונח שכר עבודה. כלומר גם כספי שעות נוספות או כסף שמגיע עבור ימי חופשה או כשווה ערך לימי מנוחה ועוד. לשם דוגמא מעביד ששילם את המשכורת לעובד אבל לא שילם לו את ההחזר הנסיעות שלו לא שילם לו את כל שכר העבודה שמגיע לו ולמעשה הלין את שכרו של העובד. אפילו בונוס שמגיע לעובד והובטח בחוזה של העובד בתנאים מסוימים, ואותם התנאים התקיימו אבל הבונוס לא שולם גם מיקרה כזה ייחשב בגדר של הלנת שכר.

דרכי תשלום השכר וניהול משכורות

נשאלת השאלה באיזה דרך יכול המעביד לשלם לעובד את השכר שמגיע לו. לפי הוראות החוק את השכר צריך לשלם או במזומן או בשיק או בהעברה ישירה לבנק. כדי לברר האם הייתה באמת הלנת שכר יש להבין עד מתי מותר למעביד לשלם לעובד שלו את השכר עבור עבודתו.

כפי שכולנו יודעים שכר של חודש עבודה משולם בסוף החודש בו בוצעה העבודה. לפי החוק מותר למעביד להחזיק הכסף עשרה ימים לפני התשלום ומהיום העשירי ואילך שכר שלא שולם נחשב לשכר שהלינו אותו ושבגינו מגיע לעובד פיצוי. המעביד צריך לנהל רישום לגבי שכר העבודה של כל עובד וכן מה כבר שולם לו.

לכל עובד מגיע פירוט של השכר ששולם לו וגם הסברים לגבי סכומים שהמעביד הוריד וניקה מהסכום הכולל שהעובד הרוויח. כל הפרטים האלה צריכים להופיע בתלוש השכר שהמעביד מעביר לעובד כל חודש.

הגדרת הלנת שכר

המהות של חוק הגנת השכר היא הלנת שכר, כאמור הלנת שכר לפי חוק הגנת השכר היא מצב בו לא שולמה משכורת לעובד יותר מעשרה ימים מתחילת החודש שבא אחרי החודש שהעובד עבד בו. למשל אם העובד עבד כל ינואר הוא צריך לקבל את השכר שלו עד 9 בפברואר ואם עבר ה9 בפברואר והעובד לא קיבל את שכרו השכר של העובד ניקרא שכר מולן כלומר נוצר מצב של הלנת שכר. אך קביעת מושגים לא מספיקה במקרה כזה החוק קובע עונשים כספיים למעבידים כדי שיחששו להשתמט מתשלום השכר לעובדים.

פיצוי הלנת שכר

 מי שלא משלם המשכורת בזמן ישלם בהתאם לחוק זה פיצוי הלנת שכר כלומר קנס מצטבר על כך שהוא מאחר לשלם את המשכורת לעובד שלו. החוק מתאר בצורה ברורה ומורה לבית הדין לעבודה איך לחשב פיצוי הלנת שכר.כמה שהמעביד מאחר ישלם את המשכורת כך הפיצוי שיצטרך לשלם לעובד יהיה גבוה יותר.

אם איחר המעביד לשלם שבוע אחד, בעבור השבוע הראשון ישלם המעסיק חמישה אחוז מהשכר שלא שולם בזמן. ועל כל שבוע נוסף של איחור ישלם המעביד עוד עשרה אחוז מהשכר המולן. חוק הגנת השכר הוא חוק מגן כלומר זהו חוק שלעובד אין אפשרות לוותר על הזכויות שמגיעות לו ושנובעות מהחוק כך שלא ניתן לטעון על פי חוק הזה שהעובד ויתר על זכויותיו בדרך של התנהגות או אפילו בהסכמה מפורשת.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta