מחשבון משכנתא קרן שווה

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

משכנתא קרן שווה

במשכנתאות יש מגוון מסלולים, דרכים שונות לחישוב הריבית, הצמדה למדד או ללא הצמדה, בירוקרטיה לקבלת ההלוואה וכן הלאה, אך מרכיב מרכזי שבמקרים רבים לא מקבל את היחס הראוי לו הוא לוח הסילוקין לפיו מחושבים החזרי המשכנתא. שתי שיטות ההחזר הנפוצות ביותר מבחינת לוח סילוקין הן על פי לוח שפיצר ועל פי שיטת משכנתא קרן שווה. לוח הסילוקין מהווה פירוט לכל אורך חיי ההלוואה של אופן התשלומים בכל חודש, כאשר משכנתא קרן שווה מציעה מסלול שבו הקרן יורדת בכל חודש בצורה שתוסבר מיד.

בשיטה של משכנתא קרן שווה התשלום החודשי משתנה בכל חודש מבחינת הסכום, גם בלי קשר לשינויים בשיעורי הריבית ובתוספות הצמדה. זאת משום שהקרן יורדת בכל חודש כי משלמים חלק שווה ממנה בכל חודש – כך שהריבית משתנה גם במסלול של ריבית רבועה וללא הצמדה. כפי שיוסבר ויובן מיד, בשיטת משכנתא קרן שווה ככל שמוכנים להחזיר יותר כסף בכל חודש על חשבון הקרן כך תקופת ההחזר מתקצרת וכפועל יוצא מתחייב משלמים פחות ריבית והצמדה.

חשוב להבין גם את המסלול הנפוץ השני של לוח שפיצר שבו משלמים בכל חודש תשלום קבוע לאורך חיי ההלוואה, כאשר השינוי בתוך הסכום הוא בין אחוז הסכום מהקרן ואחוז הסכום שמהווה הריבית. בכל מסלול משלמים בסופו של דבר סכום שונה בריבית והצמדה, תלוי באורך תקופת ההחזר ושאר משתנים. כך שרצוי לבחון את הכדאיות של שני המסלולים לפני לקיחת ההלוואה.

איך מחשבים את הקרן השווה

בפועל, ניתן להסתכל על התשלום החודשי במסגרת מסלול משכנתא קרן שווה ככזה שנחלק לשני סעיפים מרכזיים (לצורף הפשטת התהליך אנו לא לוקחים בחשבון הצמדה למדד שיוצרת שינוי פוטנציאלי נוסף בהחזר):

  • סכום קבוע שמשולם בכל חודש על חשבון הקרן שהתקבלה במקור – החזר ההלוואה עצמה.
  • סכום משתנה שמהווה את תשלום הריבית – כאשר משלמים את כל הריבית שהצטברה על הסכום שנשאר מהקרן.

שיטת החישוב של משכנתא קרן שווה היא כך שלוקחים את סך הכל סכום ההלוואה (הקרן) ומחלקים אותו במספר החודשים שנקבעו להחזר. הסכום שמתקבל הוא מה שהלווים ישלמו בכל חודש למשך כל התקופה לבנק, הקרן שווה אז בכל חודש משלמים את אותו סכום על חשבון הקרן ללא קשר לשיעור הריבית – כך שתשלומי הריבית יורדים ככל שמתקרבים לסיום החזר המשכנתא. מעבר להחזר הקבוע על חשבון הקרן יש כמובן את הריבית ולרוב גם הצמדה למדד כלשהו, אם הריבית קבועה אפשר לחשב את שיעור הריבית שיש לשלם בכל חודש על בסיס הסכום שנשאר מהקרן ואם היא משתנה קשה יותר לחשב באופן מוחלט.

המשמעות הכלכלית של קרן שווה

המשמעות הכלכלית של משכנתא קרן שווה היא שכאמור תשלומי הריבית יורדים ככל שמתקרבים לסיום ההלוואה. בנוסף חשוב להבין כי התשלומים בשנים הראשונות יהיו גבוהים יותר ממסלולים אחרים אך יתאזנו וירדו לקראת סיום ההחזר (כי הריבית תהווה תוספת משמעותית יותר להחזר החודשי בהתחלה). במסלול משכנתא קרן שווה ברוב המקרים משלמים בסופו של דבר פחות ריבית מאשר בשיטת שפיצר – כי הקרן קטנה יותר מהר ולכן הריבית פוחתת – אך לא כל אחד יכול לעמוד בהחזרים הגבוהים יותר בשנים הראשונות.

מחשבון משכנתא קרן שווה

מחשבון משכנתא קרן שווה הוא כלי יעיל מאוד לבחון את גובה ההחזרים לאורך תקופת ההלוואה ואת העלות הכוללת שלה. תלוי בסוג המסלול שנבחר, מחשבון משכנתא קרן שווה מסוגל לתת תחזית די מדויקת של גובה ההחזרים – כמובן שאי אפשר לצפות שינויים במדד היחס של המשכנתא ובמסלולי ריבית משתנה גם אל את שיעור השינוי המדויק. רצוי מאוד לבחון את נתוני המשכנתא בעזרת מחשבון משכנתא קרן שווה לפני ביצוע החלטות!

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta