מרחקים

העולם שלנו מורכב ממספרים. כמעט את הכול ניתן למדוד או להעריך, אם כי במקומות מסויימים משתמשים בשיטות מדידה שונות לחלוטין. אנחנו נעמוד פה על הסוגים העיקריים של מרחקים, אשר השימוש בהם נפוץ, ברמה זו או אחרת.

אילו יחידות מידה קיימות? מה ההבדלים ביניהן? והיכן נהוגה כל יחידה? אלו הן חלק מהשאלות שנענה עליהן.

מרחקים עניינו את האדם עוד משחר ההיסטוריה

ברמה הכללית, מרחק הוא הפער הקיים בין שני אובייקטים, כלומר, האורך בין שתי נקודות הנמצאות במרחב. אבחנה חשובה ביותר עשו הרומאים, כשהגדירו "מיל" כאלף צעדים. גם בתלמוד הייתה התייחסות ליחידת מידה זו, כמו גם ל"אמות".

יחידת מידה היסטורית נוספת הייתה "ליגה", אשר אורכה כ-15 קילומטרים. היא אפיינה את הצרפתים, כאשר אלה תיארו את המרחק אשר יכול לעבור לוחם במשך שעה אחת.

כיום: השימוש הוא במטרים

מאז סוף המאה ה-18 ועד היום נהוג למדוד מרחקים במטרים, יחידת המידה הבינלאומית שהוגדרה לצורך זה. זוהי היחידה הנפוצה ביותר, שאורכה כאורך שלוש כפות רגליים.

כמובן שישנן כפולות רבות של מטרים- למשל, כל 1,000 מטרים מוגדרים כ"קילומטר". מן העבר השני, מטר יורכב מ-100 סנטימטרים (1/100 מטר), וסנטימטר מעשרה מילימטרים (1/1000 מטר). ישנן גם יחידות קטנות יותר, אשר אינן ניתנות למדידה ללא אמצעים טכניים מתקדמים.

בבריטניה שיטת חישוב האורכים מעט שונה, ומתבססת על אינצ'ים- כל אינץ' שווה ל-2.54 סנטימטרים. יחידות נפוצות נוספות בשיטה הזו הן רגל (12 אינץ', 30.48 סנטימטרים), יארד (3 רגל) ומייל (5,280 רגל, כ-1609 מטרים). חלק גדול מהיחידות האלה קיימות, עם שינויים קוסמטיים, גם בשיטה האמריקאית.

לעיתים, המרחק גדול מאד

יש לציין שעבור מרחקים גדולים הרבה יותר עומדים בכל מקרה מושגים שונים לחלוטין, לרבות שנות אור ויחידות אסטרונומיות. שנת אור משמשת לבחון את המרחק בין גרמי שמיים ביקום, וזהו למעשה המרחק שהאור עובר בואקום (ריק) בשנה אחת. הערך המספרי של שנת אור         קילומטרים.9,460,730,472,580.8בקילומטרים הוא עצום. ליתר דיוק-

יחידה אסטרונומית תמדוד מרחקים "קצרים" מעט יותר בחלל, דוגמת המרחקים בין כוכבי לכת ממערכת השמש. יחידה אסטרונומית תהיה שווה ל-149,597,871 קילומטרים בלבד.

ישנן גם יחידות אחרות לחישוב מרחקים ארוכים, דוגמת דקות אור ופארסק.

יחידות המידה של מרחקים קטנים מאד

בצד השני של הסקאלה, עומדים מרחקים אשר עין בלתי מזויינת לא תוכל לראות לעולם. אנגסטרום היא יחידה אשר משמשת בעיקר לבחון את קנה המידה של אטומים בודדים. היא שווה למאית המיליונית של הסנטימטר. פרמי היא יחידת מידה קטנה נוספת, המוצאת את שימושה בעיקר בפיזיקה, ושווה ל-10 בחזקת 15-.

אולם, האורך הקטן ביותר שאפשר למדוד הוא אורך פלנק- הרדיוס הקטן ביותר האפשרי עבור חור שחור. המדידה, למעשה, חסרת כל משמעות ולא ישימה. החישוב העיקרי הוא באמצעות נוסחאות סבוכות.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.

  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta