הערך העתידי של השקעה

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

בתחום ההשקעות, הדבר החשוב ביותר בסופו של דבר הוא הערך העתידי של השקעה – כמה תשואה או חיסכון יצרה השקעה מסוימת. אם השקעה הניבה ערך / תשואה גבוה אז בפועל רמת הסיכון ושאר הגורמים שמשפיעים עלינו לפני ביצוע ההשקעה לא משנים.

מחשבון לגבי הערך העתידי של השקעה אינו יכול כמובן לחשב תשואה על השקעה בניירות ערך וכדומה, אך הוא בהחלט יעיל עבור חישוב ערכים של השקעות מוגדרות יותר, תכניות המציעות ריבית קבועה בהתאם למספר שנות ההשקעה.

בהתאם למה שנאמר, היכולות של מחשבון הערך העתידי של השקעה רלבנטיות בעיקר עבור פיקדונות או תכניות חיסכון נושאי ריבית וללא הצמדה למדד המחירים לצרכן, עם טווח שנים מוגדר. באופן כללי, הערך העתידי של השקעות כאלו הוא הערך הנוכחי בתוספת שיעור הריבית המצטברת לאותה תקופת השקעה – כאשר חשוב  מאוד לדייק בחישוב שיעור הריבית כי לעיתים יש לקחת בחשבון נושאים כגון ריבית דריבית וכיוצא באלו.

חישוב לסוגי פיקדונות / חסכונות שונים

מחשבון הערך העתידי של השקעה יכול להיות מיושם לגבי פיקדונות בהפקדה חד פעמית וכמו כן לגבי תכניות חיסכון בהפקדות חודשיות שוטפות – כאשר במקרה השני חשוב מאוד ליישם חישוב נכון של ריבית דריבית אחרת התוצאה מבחינת הערך העתידי של ההשקעה תהיה שגויה.

כמו כן, המחשבון מתייחס לריבית השנתית הנומינלית (הריבית הנקובה ללא התייחסות לעלייה הריאלית בערך הכסף – בניגוד לריבית הריאלית המציגה את ערכו הריאלי של הכסף בניכוי העלייה במדד). כאשר קיים שדה של ריבית שנתית נומינלית אז מדובר למעשה על הערכה של המשתמש במחשבון, כי החישוב ייעשה לרוב לפני סיום מועד ההשקעה כך ששיעור עליית המדד לא יהיה ידוע.

שדות במסגרת מחשבון הערך העתידי של השקעה

מחשבון בסיסי לגבי הערך העתידי של השקעה כולל את השדות הבאים: סכום ההשקעה הראשוני, שיעור הריבית לאורך התקופה ומשך התקופה של ההשקעה – כך שניתן להציג את הסכום הכולל שנצבר והן את הרווח בלבד שהוא סכום הריבית שנצבר.

במחשבון מורכב יותר יכולים להיכלל למשל שדה לשיעור ריבית נומינלית ושדה להפקדות חודשיות שוטפות. יש לציין כי הערכים במסגרת מחשבון הערך העתידי של השקעה הם לפני ניכוי מס עפ"י חוק.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta