פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

במסגרת השיטות השונות לחישוב פחת של נכסים, השיטה הנפוצה ביותר – לפחות בישראל במרבית המקרים – היא פחת קו ישר.

שיטה זו של חישוב פחת קו ישר נהוגה בעיקר בגלל פשטותה וקלות היישום שלה על מגוון רחב של נכסים. כמו כן, זו השיטה הרווחת במסגרת תקנות מס הכנסה לצרכי חישובי פחת ולכן הכי נוח ליישם אותה הן עבור פחת כלכלי והן עבור פחת חשבונאי הנדרש לרישום בדוחות כספיים.

פחת של נכס

הפחת של נכס מבטא את הירידה בשווי שלו לאורך תקופה – שנה, כמה שנים או לכל אורך חייו של הנכס הספציפי. אותו נכס יכול להיות כלי רכב, מכונה תעשייתית, נכס נדל"ן וכן הלאה – כאשר באופן כללי יש תקנות ונהלים ברורים על מנ ניתן לחשב פחת ואיך ניתן ליישם זאת מבחינה כלכלית / חשבונאית. הפחת – ירידה בשווי הנכס – יכול להיות תוצאה של שימוש ובלאי טבעי, חידושים טכנולוגיים בתחום הספציפי, פעילות שוטפת שנעשתה בנכס וכן הלאה.

פחת קו ישר – אחוז קבוע מהמחיר

פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת הוא צורה  פשוטה מאוד לחישוב פחת משום שהוא מוגדר כאחוז מסוים וקבוע בהתאם למחיר הראשוני של הנכס וסכום השנים שהנכס מיועד להיות בשימוש.

שיטה בסיסית לחישוב פחת קו ישר היא המחיר המקורי חלקי מספר השנים בהן הנכס מיועד להיות בשימוש – כך שעבור תקופה של 4 שנים פחת קו ישר עבור תקופה אחת (שנה אחת לצורך העניין) יהיה  רבע מהמחיר המקורי של הנכס. בשיטה זו, הפחת מצטבר עד אשר בסיום התקופה שווי הנכס הוא 0.

הכנסת ערך גרט לחישוב

פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת יכול להיות מחושב גם במקרים בהם שוויו של הנכס בסיום התקופה אינו מגיע ל-0 אלא יש ערך גרט. ערך הגרט הוא ערכו של הנכס כאשר מוכרים אותו בסיום תקופת השימוש המוגדרת שלו – מכאן שלרוב ערך זה או הערכה ולא נתון מדויק. במקרים אלו, חישוב פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת צריך לקחת בחשבון גם את ערך הגרט ולהפחיתו מהמחיר המקורי שעל פיו מחלקים במספק התקופות.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta