הפחת של נכס עבור תקופה מוגדרת

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

חישוב הפחת של נכס עבור תקופה מוגדרת נעשה הן עבור צרכים כלכליים אמיתיים, עבור צרכים חשבונאיים לדוחות כספיים והן עבור צרכי מיסוי כפי שמוגדר בתקנות מס הכנסה.

בפועל, ישנם כמה שיטות המאפשרות חישוב פחת עבור נכס, שיטות מסוימות מתאימות לנכסים מסוימים. בחישובי פחת עבור נכס כלשהו (נכס יכול להיות נדל"ן, ציוד מכני ועוד) ניתן לחשב את הפחת הכולל לכל אורך חייו של הנכס, פחת עבור שנה אחת ופחת עבור תקופה מוגדרת כלשהי, שהיא הדוגמא שנתייחס אליה כאן.

הפחת של נכס עבור תקופה מוגדרת יכול להיות מחושב בשיטת פחת קו ישר שבה הפחת הוא אחוז קבוע מהמחיר הראשוני של הנכס ועל פי שנות השימוש המתוכננות בו, בשיטת קו ישר מתואם שבה מוסיפים התאמה למדד מסוים, בשיטת סכום ספרות השנים (יורד / עולה) ובשיטת הפחת של נכס עבור תקופה מוגדרת על פי היתרה – שיטה נפוצה במקרה זה של מחשבון פחת לתקופה מוגדרת.

הפחת על פי היתרה – לתקופה מוגדרת

בשיטת חישוב זו הפחת עבור כל תקופה כולל הפחתה של שווי הנכס בהתאם לשוויו לאחר הורדת הפחת מהשנה הקודמת – כך שכל שנה שווי הנכס פוחת וגם הפחת עבור כל שנה פוחת. במקרה זה של חישוב הפחת של נכס עבור תקופה מוגדרת צריך לחשב ראשית את הפחת השנתי באחוזים.

לאחר ביסוס שיעור הפחת השנתי אפשר לחשב כמה הפחת יהיה בכל שנה ובהתאם לחשב את הפחת הכולל עבור תקופה מוגדרת של שנים.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta