שיעור הריבית הנומינלית השנתית

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

עבור רוב מוחלט של ההלוואות במשק יש ריבית בשיעור מסוים ועל פי שיטות ריבית שונות, כאשר הריבית היא הרווח של הגורם המלווה והיא המרכיב המשמעותי ביותר בהלוואה מבחינת תוספת המחיר מעבר להחזר הקרן עצמה.

במידה רבה, הריבית קובעת כמה תשלמו על ההלוואה בסופו של דבר – בצירוף מרכיבים נוספים כמובן – כך שראוי להכיר את המונחים שלה היטב.

שיעור הריבית הנומינלית השנתית הוא רק מרכיב אחד לגבי הריבית שיש להכיר, וכפי שיוסבר מיד יש לדעת מהי הריבית הנומינלית אך בהלוואות רבות חשוב עוד יותר לדעת או לשער מה תהיה הריבית האפקטיבית.

הגדרת הריבית הנומינלית

הריבית הנומינלית היא הריבית הנקובה בכל מסמכי ההלוואה מול הגורם המלווה, על פיה נערכים חישובי הריבית השונים.

לרוב הנתון ניתן בפורמט של שיעור הריבית הנומינלית השנתית – בלא קשר למועדי החיוב שהם בפועל חודשיים. חשוב להבין כי הריבית הנומינלית אינה כוללת בתוכה שינויים במדד המחירים לצרכן או בכל מדד אחר אליו מוצמדים הכספים – זה חשוב בעיקר לגבי חישוב הריבית על פיקדונות ותכניות חיסכון ופחות לגבי הלוואות.

שיעור הריבית הנומינלית השנתית יכול להיות 6%, כך שכאשר מחשבים את הריבית לכל חודש יוצא ששיעורה עומד על 0.5%. אך בפועל כאשר שיעור הריבית הנומינלית הוא שנתי והחזרי ההלוואה הם חודשיים – אז יש לקחת בחשבון גם את הריבית דריבית ולכן הלווה לא ישלם ריבית נומינלית של 6% אלא שיעור גבוה יותר המוגדר ריבית אפקטיבית.

ריבית אפקטיבית

למרות שמדובר על מחשבון שיעור הריבית הנומינלית השנתית – חשוב להבין מהי הריבית האפקטיבית. ריבית אפקטיבית היא גם הריבית הנומינלית בתוספת הריבית דריבית בהתאם למועדי החזר ההלוואה (כך שעל כל תשלום חודשי מתווספת ריבית מעבר לשיעור הנומינלי לכל חודש),

אך בנוסף היא יכולה להיות מחושבת גם כריבית בתוספת העלייה במדד המחירים לצרכן – כך שגם במקרה זה השיעור בפועל עולה על הריבית הנומינלית השנתית כפי שהיא מוגדרת במסמכי ההלוואה.

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta