המספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

במקרה של החזר הלוואות או קבלת קצבאות שנתיות מהמדינה או מכל גורם פיננסי אחר, יש את מה שנקרא תקופות תשלום – כל פעם שמתקבל תשלום של הקצבה או שמוחזר תשלום להחזר הלוואה למלווה, זו תקופה אחת. עבור מקבלי קצבאות ונוטלי הלוואות כאחד, חשוב במקרים רבים לדעת מהו המספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית, נתון שבהחלט יש לו משמעות רבה ושיש להכירו מבחינת בחינת יכולת החזר או תכנון פיננסי נכון.

המספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית הוא למעשה ערך מספרי המראה בצורה ברורה ופשוטה כמה פעמים האדם יקבל כסף לאורך השנה או לאורך כל תקופה מוגדרת אחרת. למשל כמה תשלומי קצבה מגיעים לאדם שפרש לגמלאות קרן מסוימת, כמה תשלומי החזרי הלוואה יש במסלול ההלוואה הנבחר וכן הלאה.

דוגמא תיאורטית למספר תקופות תשלום קצבה

על מנת להמחיש את הרעיון של המספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית ניקח דוגמא תיאורטית על החזר הלוואה. נניח שישנה הלוואה על סכום של 100,000 ש"ח לתקופה של 8 שנים, כאשר הלווה משלם למלווה החזרים חודשיים. נתונים אלו אומרים לנו שבכל שנה יש 12 תשלומי החזרים וכי יש לבצע את ההחזרים לאורך 8 שנה – מכאן שהמספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית יעמוד על החישוב הבא: 12*8=96 – 96 תקופות תשלום קצבה לאורך התקופה.

לראות מעבר למספר תקופות תשלום קצבה

כמובן שכאשר מדובר על הלוואות או קצבאות, צריך לראות מעבר למספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית. זאת משום שלהחזרי הלוואות מתווספים ריבית והצמדה ולתשלום קצבאות לרוב מתווסף רכיב כלשהו של הצמדה למדד או תשואה. כך, שעבור חישוב סכום ההחזר המלא או סכום תשלומי המלא יש להוסיף לחישוב מספר תקופות התשלום גם מרכיבים כגון ריבית, הצמדה וכן הלאה בהתאם למקרה הפרטני.

 

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta