התשלום עבור ההלוואה

להצגת המחשבון באתרך העתק והדבק את הקוד הבא:

רוחב 500 פיקסלים

רוחב 350 פיקסלים

הלוואות הן כלי פיננסי הכרחי עבור מגוון עסקאות ועבור צמיחה כלכלית באופן כללי, הן עסקים והן לקוחות פרטיים צומחים ומשיגים יעדים כלכליים באמצעות קבלת אשראי משלל המלווים הזמינים במשק הישראלי,  החל בבנקים, כלה בחברות האשראי והביטוח ועד גופים פיננסיים חוץ בנקאיים אחרים.

אך כמובן שלכל הלוואה יש היבטי עלות נוספים מעבר להחזר הסכום עצמו, לכן כל לווה חייב לנסות להבין כמה שיותר במדויק מה יהיה התשלום עבור ההלוואה שלו ומה המשמעות הכלכלית של לקיחת הלוואה במסלול מסוים.

סכום ההלוואה

מרכיב מרכזי על מנת לדעת מה יהיה התשלום עבור ההלוואה הוא כמובן סכום ההלוואה המקורי – מה שקרוי הקרן של ההלוואה. יש הבדל אדיר בין החזר של הלוואת משכנתא על מאות אלפי שקלים לבין הלוואה קטנה יחסית של כמה עשרות אלפי שקלים.

משך שנות ההחזר

השנים שבהן הלווה מבקש להחזיר את הסכום למלווה הן נתון חשוב מאוד – ככל שמחזירים את ההלוואה לאורך יותר שנים כך התשלום הכולל עבור ההלוואה יהיה גדול יותר מבחינת תוספת ריבית ו/או הצמדה.

הצמדה למדד – השפעת האינפלציה

בישראל, הלוואות רבות מוצמדות למדד המחירים לצרכן – מדד המשקף את יוקר המחייה בישראל ואת האינפלציה ועבור הלוואות את הערך הריאלי של הכסף. מכאן, שכל שינוי כלפי מעלה במדד המחירים לצרכן (באינפלציה) מוסיף להחזר החודשי של ההלוואה.

שיעור וסוג הריבית

המרכיב המרכזי מבחינת התשלום עבור ההלוואה והעלות הכוללת של השימוש בכסף של המלווה לצורך כלכלי מסוים הוא כמובן הריבית. הריבית היא הרווח של המלווה, היא משקפץ את רמת הסיכון בהלוואה היא שמוסיפה את הסכום המהותי מעבר להחזר הקרן עצמה. יש סוגים רבים של ריבית על הלוואות – משתנה עפ"י עוגני ריבית שונים, על בסיס הפריים, ריבית קבועה, ריבית מט"ח עפ"י הליבור וכן הלאה.

על מנת לחשב את התשלום עבור ההלוואה יש לדעת מהו שיעור הריבית הרלבנטי להלוואה – קל בעיקר בהלוואות בריבית קבועה – כך שבמקרה של מסלולי ריבית משתנה יש לתת הערכה כללית.

לוח סילוקין

מעבר למרכיבים לעיל, התשלום עבור ההלוואה מושפע גם מלוח הסילוקין שהוא השיטה בה מחשבים את ההחזר החודשי של ההלוואה (שפיצר או קרן שווה ברוב  מוחלט של המקרים).

השימוש במחשבונים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  • Categories

    • אין קטגוריות
  • Archives

  • Meta